Best research paper

07/19/2017

ШУТИС-ийн профессор, багш нарын Эрдмийн чуулган-2017 эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож " Графин-германи шотки диодны цахилгааны болон нам давтамжийн шуугианы характеристик" сэдвээр инженер-технологи, хэрэглээний шинжлэх ухааны салбарын шилдэг судалгааны өгүүлэлээр шалгарж батламж, ШУТИС-ийн технологийн сангаас 1 сая төгрөгийн судалгааны грантаар шагнуулав.